Regeling en wettelijke regels

Naar de dokter of vrij vragen voor gewichtige omstandigheden

Ziekmelding

Als uw kind wegens ziekte of familieomstandigheden niet naar school kan komen, dan vragen wij u tussen 8.00 en 8.30 uur te bellen naar 0118 - 42 24 01, of een mail naar ziekmelding met CC aan de leerkracht. Een kind dat niet ziek gemeld is, is ongeoorloofd afwezig.

Extra verlof

Het is mogelijk om in speciale gevallen extra verlof aan te vragen. Hiervoor gelden strikte regels. U kunt deze nalezen in het aanvraagformulier voor extra verlof dat u hieronder vindt. Het ingevulde formulier dient ruim voor de aangevraagde datum op school ingeleverd te zijn. De directeur beoordeelt of de aanvraag akkoord is.

Aanvraagformulier extra verlof

Corona

Hieronder vindt u de belangrijkste documenten m.b.t. de Corona maatregelen op Het Kompas.

Informatie voorbereiding bestuur en scholen bij opleving coronavirus

Beslisboom 0 jaar - groep 8

Hulp bij zelftesten

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs