Passend onderwijsaanbod

Onderwijsbehoeften van onze leerlingen

Kinderen komen naar school om zich te ontwikkelen op verschillende gebieden. Ieder kind heeft daarbij andere onderwijsbehoeften. Het ene kind heeft meer moeite om de leerstof tot zich te nemen dan het andere. De leerkracht probeert binnen de groep zoveel mogelijk aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van de verschillende leerlingen. Dit noemen we handelingsgericht werken (HGW). Wij willen ervoor zorgen dat onze leerlingen een passend onderwijsaanbod krijgen.

Extra leerlingenzorg

Voor sommige leerlingen kan er meer nodig zijn dan wij als school kunnen bieden vanuit onze basisondersteuning en eigen deskundigheid. Het is dan mogelijk om een deskundige van buiten de school mee te laten denken in hoe we tegemoet kunnen komen aan de specifieke onderwijsbehoeften. Wij hebben toegang tot diverse externe deskundigen, u kunt hierbij denken aan:

Wanneer er externe deskundigheid wordt ingezet, gebeurt dit altijd in samenspraak met en met toestemming van ouders. Zij kunnen zodoende direct meedenken in wat hun kind nodig heeft. Informatie over de verschillende externe samenwerkingspartners en de trajecten vindt u op de website.Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs