Vrijwillige bijdrage

De extraatjes voor ons onderwijs

De ouderraad vraagt jaarlijks aan alle ouders een bijdrage van € 20,00 per kind. Wij zouden graag de ouderbijdrage uiterlijk 1 december 2023 willen ontvangen, zodat we daarmee verschillende zaken (o.a. Sint, Kerst en Pasen) kunnen bekostigen.

Als uw kind na 1 januari op school komt, vragen wij een bijdrage van € 10,00 en als uw kind na 1 mei op school komt hoeft u geen ouderbijdrage meer over te maken.

Overigens is deze bijdrage geheel vrijwillig en dient ter bekostiging van een aantal zaken die niet uit
het schoolbudget betaald kunnen worden en die uw kind in de loop van het jaar ten goede komen.
Mocht u de ouderbijdrage liever gedeeltelijk of in delen willen betalen, kunt u uiteraard in gesprek met
de directie.

Hierbij de brief m.b.t. de ouderbijdrage van dit jaar: Brief ouderbijdrage 2023-2024


Murlen IDEAL-betaallink

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs