Rol van ouders

Organiseren en coördineren van leuke activiteiten

Ouderraad

Zoals de naam het al aangeeft, bestaat deze raad uit een aantal enthousiaste en betrokken ouders van onze school. De ouderraad heeft als taak het leiding geven aan en begeleiden van een groot aantal dagelijkse zaken en activiteiten. Meestal gebeurt dat in samenwerking met één of meer leden van het schoolteam. De ouderraad is onder meer betrokken bij de organisatie van vieringen, de schoolreizen en het schoolkamp en de jaarlijkse festiviteiten. In het afgelopen jaar heeft de ouderraad o.a. twee disco’s georganiseerd, naast hun “gewone” jaarlijkse activiteiten zoals het mede-organiseren van het Sinterklaasfeest, het Paasontbijt en het zomerfeest. Hieronder vindt u de leden. Eén nog ontbrekend: Joanike Geluk.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Overhandiging nieuw tosti-ijzer namens de Ouderraad. Hartelijk dank daarvoor!

Nieuw tosti ijzer

Ouderhulp

Bij een groot aantal activiteiten, zowel in school als daarbuiten doen wij graag een beroep op de medewerking van de ouders. Bijvoorbeeld bij

  • lezen, voorlezen,
  • spelletjes,
  • de computer,
  • handvaardigheid,
  • lichamelijke oefening, sportactiviteiten,
  • Kompaswijzer,
  • excursies,
  • vieringen,
  • klussen, schoonmaakactiviteiten en
  • overblijven.

Een aantal van deze activiteiten wordt georganiseerd door werkgroepen bestaande uit leden van de ouderraad en schoolteam. Echter in de praktijk blijkt dat we handen tekort komen. Aan het begin van het nieuwe schooljaar sturen we u structureel een digitale brief, waarin een beroep wordt gedaan op uw medewerking m.b.t. een aantal activiteiten. We hopen dat er veel ouders, verzorgers zullen reageren!

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs