Rol van ouders

Organiseren en coördineren van leuke activiteiten

Ouderraad

Zoals de naam het al aangeeft, bestaat deze raad uit een aantal enthousiaste en betrokken ouders van onze school. De ouderraad heeft als taak het leiding geven aan en begeleiden van een groot aantal dagelijkse zaken en activiteiten. Meestal gebeurt dat in samenwerking met één of meer leden van het schoolteam. De ouderraad is onder meer betrokken bij de organisatie van vieringen, de schoolreizen en het schoolkamp en de jaarlijkse festiviteiten. In het afgelopen jaar heeft de ouderraad o.a. twee disco’s georganiseerd, naast hun “gewone” jaarlijkse activiteiten zoals het mede-organiseren van het Sinterklaasfeest, het Paasontbijt en het zomerfeest.


Hier stellen wij ons aan u voor

Jaarverslag ouderraad schooljaar 2022-2023

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs