Privacyverklaring

Op al de scholen van Onze Wijs wordt zorgvuldig omgegaan met de privacy van onze leerlingen en van ouders. Deze gegevens noemen we persoonsgegevens. Wij maken gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. Omdat onze school onderdeel uitmaakt van Onze Wijs worden daar ook (een beperkt aantal) persoonsgegevens gedeeld in het kader van de gemeenschappelijke administratie en het plaatsingsbeleid. De privacybepalingen die van kracht zijn op onze school zijn vastgelegd in het Informatiebeveiligings- en privacybeleid 2.0 van Onze Wijs. In dit privacyreglement kunt u precies lezen wat voor onze school en het bestuur de doelen zijn voor de registratie van
persoonsgegevens. U kunt dit beleid vinden op de website van onze stichting en van onze school.

Bekijk volledige privacy overeenkomst

AVG op Het Kompas

In het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens, zijn wij verplicht toestemming aan ouders te vragen voor het verwerken en verstrekken van (leerling)gegevens. In deze toelichting (zie formulier onderaan) treft u de naam organisatie, administratie of functie aan, het doel van de verwerking, welke gegevens verwerkt worden en de duur dat gegevens beschikbaar blijven na verwerking.

Ieder schooljaar heeft de school toestemming nodig om beeldmateriaal te delen. Uw voorkeuren kunt u aangeven via de Parro-app of op de computer via Parro.
Parro is gekoppeld aan ons administratiesysteem, zodat het ook voor de school zichtbaar is wat u hebt aangegeven.
We willen u vragen om dit z.s.m. te doen. Deze lijst staat echter niet continu open. Neem contact op met de leerkracht wanneer u iets zo willen wijzigen, mocht u dit zelf niet kunnen doen.
Vult u dit niet in of past u dit niet aan, dan geeft u automatisch geen toestemming.
Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat uw kind niet met onze software mag werken.
Dit kunt u doen via de volgende stappen:• Klik bij acties op privacy-voorkeuren• Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via het potloodje achter de naam. Via de volgende link kunt u het nog eens rustig nalezen en er staat een handig filmpje: https://parro.education/blog/privacyvoorkeuren We willen benadrukken dat alles binnen Parro goed beveiligd is en dat anderen nooit uw persoonlijke gegevens te zien krijgen.

Het formulier hieronder geeft alle privacygevoelige zaken weer waarbij we gegevens van uw kind kunnen gebruiken. Beeldbestanden zijn uiteraard foto's die tijdens activiteiten gemaakt kunnen worden en op verschillende media geplaatst zouden kunnen worden.

Privacyvoorkeuren Het Kompas

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs