Overige informatie

  • Stichting leergeld
  • Speelgoedbank Zeeland

Stichting leergeld

Zoals elke ouder/verzorger wilt u natuurlijk dat uw kind mee kan doen met andere kinderen. Dat kan gaan over het lid zijn van een sportclub of het volgen van muzieklessen of zwemlessen bijvoorbeeld. Of over materialen om mee te kunnen doen aan schoolse activiteiten. En daar heeft niet ieder gezin het geld voor. Wat kan Stichting Leergeld in zo’n geval voor uw kind doen? Stichting Leergeld kan helpen door bijvoorbeeld een abonnement, sportspullen of een muziekinstrument te regelen.

Als het om schoolspullen gaat (bijv. een laptop of andere zaken) kan Stichting Leergeld -indien nodig- deze voor u regelen. Mocht uw kind een fiets nodig hebben om naar school te gaan, dan zijn daar mogelijkheden voor.

Meer informatie?

U kunt bellen naar Stichting Leergeld Walcherenn0118-418930 of mailen naar: leergeldwalcheren@planet.nl
Vanaf 26-01-2023 is de nieuwe website online:

Website leergeld Walchteren

Stichting Speelgoedbank Zeeland

Sinds 2012 zet de Speelgoedbank Zeeland zich in voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 12 jaar van gezinnen die het niet zo breed hebben en voor wie speelgoed een grote uitgave is. De Speelgoedbank Zeeland heeft zich als doel gesteld om te zorgen dat alle kinderen in Zeeland speelgoed hebben om mee te spelen. Zij proberen ervoor te zorgen dat ieder kind tweemaal per jaar een tasje krijgt met nieuw, of nog heel mooi gebruikt, speelgoed. Daarvoor hebben zij mooi en goed speelgoed nodig.
Wij als school vinden dit een zeer goed initiatief en helpen graag mee. Wilt u ook mee helpen? Speelgoed kan op school worden ingeleverd, bij de hoofdingang staat hiervoor een kist.

Informatie Speelgoedbank

Website Speelgoedbank Zeeland

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs