Leerlingenraad

Ook als leerling mag je meedenken en meepraten

Afvaardiging

Op onze school is een leerlingenraad actief. Uit de groepen 6-8 worden kinderen afgevaardigd (1 per groep). In de groepen komen tijdens de gesprekken met kinderen zaken naar voren die door de vertegenwoordigers meegenomen kunnen worden naar de Leerlingenraad. Deze raad komt ongeveer 4`a 5 keer per jaar bijeen onder leiding van meester Joost.

Van de vergaderingen worden officiƫle notulen gemaakt die ook tijdens de teamvergaderingen worden besproken. Ook ouders worden via de Kompaswijzer en website op de hoogte gehouden van zaken die aan bod zijn gekomen.

In het afgelopen jaar hebben de kinderen uit de leerlingenraad over de volgende zaken meegedacht en meegepraat:

  • de inrichting van het speelplein
  • bijzondere activiteiten (tijdens- en na schooltijd), zoals het organiseren van een disco, een bingo en een sponsorloop
  • nieuwe lesmethodieken
  • overblijf (inclusief afspraken op het plein)
  • sfeer in de groepen.

Dit zijn uiteraard zaken die elke vergadering terug zullen komen. De onderwerpen worden eerst in de groep besproken. Elke leerling uit de leerlingenraad is er verantwoordelijk voor dat dit ook echt gebeurt.

De info uit de groepen komt vervolgens terug in de leerlingenraad en de kinderen bespreken de resultaten weer in de groep. Meester Joost neemt weer zaken mee die van belang zijn voor het team.

Zo zorgen we ervoor dat er snel en effectief gecommuniceerd wordt met elkaar en de verschillende geledingen. De volgende kanjers gaan dit schooljaar aan de weg timmeren voor hun klas en de school:

Groep 6a; Damian
Groep 6b; Max
Groep 7a; Davi
Groep 7b; Lisa
Groep 8a; Luca
Groep 8b; Romano

Llraad 2023 Llraad 2023 vergadering 20231102 0837590

Notulen leerlingenraad april 2024

Agenda leerlingenraad april 2024

Notulen leerlingenraad december 2023

Agenda leerlingenraad december 2023

Notulen leerlingenraad oktober 2023

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs