Leerlingenraad

Ook als leerling mag je meedenken en meepraten

Afvaardiging

Op onze school is een leerlingenraad actief. Uit de groepen 6-8 worden kinderen afgevaardigd (1 per groep). In de groepen komen tijdens de gesprekken met kinderen zaken naar voren die door de vertegenwoordigers meegenomen kunnen worden naar de Leerlingenraad. Deze raad komt ongeveer 4`a 5 keer per jaar bijeen onder leiding van meester Joost.

Van de vergaderingen worden officiƫle notulen gemaakt die ook tijdens de teamvergaderingen worden besproken. Ook ouders worden via de Kompaswijzer en website op de hoogte gehouden van zaken die aan bod zijn gekomen.

In het afgelopen jaar hebben de kinderen uit de leerlingenraad over de volgende zaken meegedacht en meegepraat:

  • de inrichting van het speelplein
  • bijzondere activiteiten (tijdens- en na schooltijd), zoals het organiseren van een disco, een bingo en een sponsorloop
  • nieuwe lesmethodieken
  • overblijf (inclusief afspraken op het plein)
  • sfeer in de groepen.

Dit zijn uiteraard zaken die elke vergadering terug zullen komen. De onderwerpen worden eerst in de groep besproken. Elke leerling uit de leerlingenraad is er verantwoordelijk voor dat dit ook echt gebeurt.

De info uit de groepen komt vervolgens terug in de leerlingenraad en de kinderen bespreken de resultaten weer in de groep. Meester Joost neemt weer zaken mee die van belang zijn voor het team.

Zo zorgen we ervoor dat er snel en effectief gecommuniceerd wordt met elkaar en de verschillende geledingen. De volgende kanjers gaan dit schooljaar aan de weg timmeren voor hun klas en de school:

Deze leden timmeren dit schooljaar met ons aan de weg:

Van links naar rechts: Hope (6B), Imke (8A), Stijn (8B), Fender (7B), Fabian (7A), Ava (6A)

Leerlingenraad 21 22

Notulen leerlingenraad 19 oktober 2021

Notulen leerlingenraad okt 2020

Agenda leerlingenraad okt 2020

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs