Schooltijden

Schooltijden, overblijf, rooster inloop en weekschema

Op onze school wordt gewerkt met een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen tussen de middag op school eten. We werken met het vier gelijke dagen model, dat betekent dat kinderen woensdagmiddag vanaf 12.20u vrij zijn.

Schooltijden:

Maandag 8:20 – 14:20

Dinsdag 8:20 – 14:20

Woensdag 8:20 – 12:20

Donderdag 8:20 – 14:20

Vrijdag 8:20 – 14:20

Overblijf

Sinds 2017 zijn wij, als school, gestart met het vier-gelijke-dagenmodel. Dit houdt in dat alle kinderen 4 dagen tussen de middag op school blijven. Zij eten als groep met hun leerkracht en hebben vervolgens een half uurtje om even lekker te ontspannen. Dit half uurtje heet bij ons ‘de overblijf’.

Achter dit half uurtje zit een team dat bestaat uit betrokken mensen die graag willen dat het goed gaat met de kinderen tijdens dit moment. Het vrijwilligers overblijfteam bestaat momenteel uit 10 mensen en hun coördinator is Jeanet Steenbeek. Daarnaast is er een schoolteam wat structureel elke week wordt ingezet tijdens deze pauze. Dit kan bijvoorbeeld een IB’er, RT’er, OA’er of directielid zijn. Aangezien elke jaargroep met elkaar een half uur pauze buiten heeft, zijn er 8 pauzemomenten. Er zijn dus heel wat vrijwilligers en ondersteunend personeel, vanuit school, betrokken bij de overblijf.

We hebben de enorme luxe dat de kinderen twee keer in de week mee kunnen doen aan een spel/sportieve activiteit. Dit wordt aangeboden door sportcoaches van Vlissingen in Beweging. Zij leren kinderen de beginselen bij die nodig zijn om met plezier, doeltreffend aan met een sport bezig te zijn.

Deze combinatie van vrijwilligers, personeelsleden en sportcoaches zorgt voor rust in de groepen en voor tevreden leerlingen, ouders en leerkrachten.

Overblijf pleinen

De pleinen zijn de laatste jaren voorzien van een update. Er is een grote pergola neergezet, met een 5-tal bomen erbij die zorgen voor de nodige schaduw in de zomer. Ook zijn toestellen bijgekomen, zoals extra duikelrekken en voetbaldoeltjes, en natuurlijk wordt dit alles goed onderhouden.

De vrijwilligers

De vrijwilligers krijgen training en ondersteuning vanuit school. Er zijn meetings waarin stil gestaan wordt bij onderwerpen die voor de overblijf van belang zijn. In 2020 is er een officiële TSO (Tussenschoolse Opvang) cursus afgerond.

Positieve kanten aan deze vorm van overblijf

Door deze manier van overblijf kunnen de kinderen lekker spelen en kunnen de leerkrachten rustig lunchen en praten met collega’s. Aan deze vorm van overblijf zitten voor ouders geen kosten verbonden.

Wilt u wat vragen of bent u ook enthousiast geworden om mee te draaien? Neem dan contact op met onze directeur, Joost, of met Jeanet, de coördinator. Haar e mail: jeanet.steenbeek@onzewijs.nl telefoonnummer: 0644541542

Brochure overblijf Het Kompas 2022

Overblijf

Rooster inloop

Wij vinden het als school belangrijk dat u als ouder regelmatig in de groep kunt kijken van uw zoon of dochter. Als u op de link hieronder klikt dan vindt u het document met alle inloopmomenten van het schooljaar 2023-2024 voor de groepen 1 t/m 8 met de betreffende schoolingang.

Planning inloop Het Kompas schooljaar 2023 - 2024

Organisatie schooltijden groep 1 t/m 8

In het het schema van de organisatie schooltijd ziet u de start-, pauze- en eindtijden met een extra uitleg over het organiseren hiervan van de groepen 1 t/m 8 van schooljaar 2023-2024

Organisatie schooltijden groepen 1 t/m 8 schooljaar 2023 2024

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs