Gezonde school

Het promoten van gezond gedrag

Natuurlijk komen zaken als gezonde voeding, gedrag in het verkeer en zorgdragen voor onze leefomgeving, regelmatig terug bij de verschillende vakgebieden.

Toch blijkt het daarnaast noodzakelijk dat we aan een aantal aspecten nog extra aandacht schenken.

Gezonde voeding

Wij hebben op Het Kompas een fruitdag; de woensdag. Op die dag stimuleren we dat de kinderen allemaal een stuk fruit meenemen voor in de pauze. Daarnaast geven wij ons ieder jaar op om mee te doen met het EU-schoolfruit. Onze leerlingen krijgen dan vanaf half november drie keer in de week een stuk fruit.

Fysieke Weerbaarheid

U ziet bij de afbeeldingen ook het certificaat voor Fysieke Weerbaarheid. De leerkrachten op Het Kompas worden dit jaar ondersteunt door Christel Peeters. Zij is een leerkracht Rots en Water en neemt de groepen 3-8 mee in jezelf opstellen als Rots (standvastig) en jezelf opstellen als Water (meegaand). Buitenom deze lessen koppelen we de oefeningen van Rots & Water weer aan de Kwink lessen. Bij de Kwink lessen staan we namelijk stil bij de sociaal-emotionele vorming van onze leerlingen.

Fluor spoelen

Uit onderzoek is gebleken dat het spoelen met fluoride een goede bijdrage levert aan een gezond kindergebit. Juist in de basisschoolperiode is het van groot belang het gebit zo gezond mogelijk te houden, in verband met de overgang van een melkgebit naar een blijvend gebit.

Vandaar dat wij de kinderen van groep 3 t/m 8 één keer in de week de mogelijkheid bieden om in de klas met fluoride te spoelen. Het spoelen gebeurt iedere week op dezelfde tijd en neemt slechts een minuut in beslag. Doordat het iedere week terugkeert, motiveert het kinderen tot het goed onderhouden van het gebit. De kosten van dit fluoride spoelen bedragen € 5,- per jaar, waarvoor u aan het begin van het schooljaar een herinnering krijgt voor het opgeven van uw zoon en/of dochter.

In september 2020 zijn de door Het Kompas verdiende certificaten Gezonde School verlengd. Zo zijn de deelcertificaten Voeding en Fysieke Weerbaarheid voor de 2e maal voor 3 jaar geldig. Daar zijn we natuurlijk erg trots op!

Poster gezonde school Certificaat Gezonde School Themacertificaat voeding Themacertificaat fysieke weerbaarheid

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs