Hoe bewaken en borgen wij ons onderwijs

We maken ons onderwijs steeds beter

Leerlingenzorg

Leerlingenzorg

Enkele resultaten in tabel en grafiek

Hieronder staan de resultaten in enkele eenvoudige grafieken weergegeven. Wij vermelden de belangrijkste onderdelen:

 • de uitslag van de Eindtoets in de afgelopen vier jaren
 • de keuze van voortgezet onderwijs door de schoolverlaters
 • het aantal doublures (zittenblijvers)
 • de verwijzing van kinderen naar het speciaal onderwijs

Bij de grafieken m.b.t. de Eindtoets en de uitstroom naar het voortgezet onderwijs moet in aanmerking worden genomen dat de samenstelling van groep 8 van jaar tot jaar sterk kan verschillen.

Eindtoets Het Kompas

jaar

Landelijk gemiddelde

2020

 • Geen IEP toets i.v.m. Corona
 • Weergave op basis van Drempelonderzoek nov. 2019:
 • Didactisch quotiënt gemiddeld 106
 • Dit correspondeert met HAVO niveau.
 • Het gemiddelde resultaat van beide groepen 8 kan daarmee gezien worden als net bovengemiddeld.

niet bij drempelonderzoek.

2019

 • IEP-toets 80

79-81

2018

 • IEP-toets: 80

79-81

2017

 • IEP-toets: 76

78

2016

 • IEP-toets: 83

80

In de afgelopen jaren zaten we altijd rond het landelijk gemiddeld.

De samenstelling van de groepen 8 kan per jaar behoorlijk verschillen.


Uitstroom naar het voortgezet onderwijs (aantallen Kompas)

Inspectiebezoek op Het Kompas

met een positief eindresultaat

Op 11 december 2017 heeft de onderwijsinspectie een bezoek gebracht aan Het Kompas. Nadat het bestuur van Onze Wijs onder de loep was genomen, was het Kompas één van de scholen waar de inspectie een bezoek bracht. Tijdens dit bezoek werd een aantal groepen bezocht en werd er gesproken met kinderen, leerkrachten, IB-ers en directie.

Ook heeft de inspecteur zich verdiept in allerlei documenten en protocollen (incl. groepsmappen) die wij op Het Kompas gebruiken en waarin wij onze wijze van lesgeven hebben beschreven. Natuurlijk werd daarbij ook kritisch gekeken naar al onze plannen voor nu en voor de toekomst. Aan het eind van de dag volgde een mondelinge toelichting die twee weken later is gevolgd door een schriftelijke bevestiging. “Een goede school met een uitstekend rapport”, zo omschreef de onderwijsinspecteur Het Kompas aan het eind van zijn bezoek. Hij heeft daarbij opgemerkt dat we goed werken aan onderwijsverbeteringen en dat alles op planmatige wijze verloopt. Ook de zorg verdiende daarbij in zijn ogen een groot compliment. We zijn als school zeer trots op dit resultaat. Natuurlijk zijn we er nog niet, maar Het Kompas is in ieder geval een school die aan de weg timmert. U vindt het gehele rapport HIER.

Hoe beoordelen ouders en leerlingen onze school?

In januari 2019 hebben de kinderen (groep 6 t/m 8), leerkrachten en ouders een schoolvragenlijst (tevredenheidsmeting) ingevuld. De uitslagen stemden ons zeer tevreden. Ouders geven aan dat het goed gaat op Het Kompas en dat ze over het algemeen zeer tevreden zijn over de school. Natuurlijk waren er ook aandachtspunten.

 • Zo geven ouders bijv. aan dat zij nog beter geïnformeerd zouden willen worden als het gaat om de vorderingen van hun kind. Ook geven ouders aan dat school het beleid m.b.t. meer- en hoogbegaafde leerlingen nog beter uit moet leggen.
 • De kinderen hebben het over het algemeen prima naar hun zin op Het Kompas. Ze vinden het een fijne school met goede leerkrachten die heel goed uit kunnen leggen.

De input vanuit deze tevredenheidsmetingen nemen we ook mee in het nieuwe schoolplan wat we het in het nieuwe schooljaar gaan schrijven. In dat plan geven we aan waar we in de komende jaren aan willen gaan werken en waarom.

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs