Omgaan met privacyvoorkeuren

Op deze pagina vindt u informatie over:

  • Verwerking beeldmateriaal
  • AVG op Het Kompas

Verwerking beeldmateriaal

Het Kompas heeft voor het verwerken van beeldmateriaal van hun leerlingen, toestemming nodig van de ouders. U heeft deze toestemming schriftelijk of via Parro kunnen geven voor verschillende doeleinden. De school houdt bij het verwerken van beeldmateriaal en publiceren daarvan uiteraard rekening.
Meer informatie over het aangeven van deze voorkeuren kunt u lezen bij het kopje AVG op Het Kompas op deze pagina.

Fotograferen of filmen binnen de school

Voor het fotograferen of filmen binnen de school vragen we u om terughoudend te zijn. Natuurlijk mag u uw eigen kind fotograferen, vraag vooraf wel even toestemming bij de leerkracht van uw kind.
Zolang u het beeldmateriaal uitsluitend in de privésfeer verwerkt, dan is daarop de AVG niet van toepassing. U mag deze foto’s dus in privésfeer verwerken, zolang u deze maar niet buiten het huishouden deelt of publiceert. Als u dit beeldmateriaal wil publiceren op bijvoorbeeld sociale media, dan heeft u daarvoor toestemming nodig van de betrokkene óf de ouders.
Laten we samen zorgdragen voor een privacyveilige leeromgeving van uw en de andere kinderen.

Ter verduidelijking een voorbeeld:
Uw kind is jarig en u mag hierbij aanwezig zijn in de klas. Met toestemming van de leerkracht mag u van deze feestelijke gelegenheid van uw eigen kind beeldmateriaal maken. Wilt u deze foto’s gebruiken voor privé doeleinden (bijv. fotoboek), dan is dit mogelijk.
Een foto of filmpje van deze verjaardag op social media plaatsen mag nooit zonder toestemming van de ouders van andere kinderen of leerkracht die op het beeldmateriaal staan.

AVG op Het Kompas

In het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens, zijn wij verplicht toestemming aan ouders te vragen voor het verwerken en verstrekken van (leerling)gegevens.
In deze toelichting (zie formulier onderaan) treft u de naam organisatie, administratie of functie aan, het doel van de verwerking, welke gegevens verwerkt worden en de duur dat gegevens beschikbaar blijven na verwerking.

Ieder schooljaar heeft de school toestemming nodig om beeldmateriaal te delen. Uw voorkeuren kunt u aangeven via de Parro-app of op de computer via Parro. Parro is gekoppeld aan ons administratiesysteem, zodat het ook voor de school zichtbaar is wat u hebt aangegeven.

We willen u vragen om dit z.s.m. te doen.
Deze lijst staat echter niet continu open. Neem contact op met de leerkracht wanneer u iets zo willen wijzigen, mocht u dit zelf niet kunnen doen.
Vult u dit niet in of past u dit niet aan, dan geeft u automatisch geen toestemming. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat uw kind niet met onze software mag werken.

Het aangeven van uw voorkeuren kunt u doen via de volgende stappen in de Parro app:
• Klik bij acties op privacy-voorkeuren
• Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via het potloodje achter de naam
• Klik als u klaar bent op opslaan

Het formulier hieronder geeft alle privacygevoelige zaken weer waarbij we gegevens van uw kind kunnen gebruiken. Beeldbestanden zijn uiteraard foto's die tijdens activiteiten gemaakt kunnen worden en op verschillende media geplaatst zouden kunnen worden.

Privacyvoorkeuren Het Kompas

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs