Het Kompas

Het Kompas is een school in en voor de wijk. Als team zijn wij betrokken, eigentijds en enthousiast. We geven onze leerlingen de ruimte om op eigen wijze te kunnen groeien. Ons doel is dat onze leerlingen zelfstandig, kritisch en verantwoordelijk kunnen deelnemen aan de maatschappij. We zijn betrouwbaar, transparant en leren van en met elkaar. De samenwerking met ouders vinden we hierin belangrijk. Voor onze leerlingen bieden wij een veilige basis en voelt Het Kompas als een tweede thuis.

Actueel onderwijs

Actueel onderwijs geven met als achterliggende gedachte dat we kennis willen meegeven, niet opleggen. Door ons relatief grote leerlingenbestand (ca. 420) zijn er veel faciliteiten en is de zorgstructuur erg professioneel.

Meer over ons onderwijs: wat willen we bereiken en wat willen we meegeven.

Onze
bouwstenen!

Creatief

Wij bieden kinderen de lesstof op verschillende manieren aan. Daarbij is niet alleen het product belangrijk, maar zeer zeker ook het proces.

Duidelijk

We (team, leerlingen en ouders) hebben duidelijke afspraken op onze school en spreken (indien nodig) elkaar hierop aan.

Teamwork

Wij werken samen en maken, waar mogelijk, gebruik van ieders kwaliteiten.

Respect

Wij tonen respect voor elkaar, leerlingen en ouders en laten iedereen in zijn of haar waarde.

Positief

Wij doen ons werk met plezier en stimuleren en/of ondersteunen elkaar waar mogelijk.

Betrokkenheid

Wij hebben oog voor kinderen, ouders en collega’s, zowel in de werk- alsook privé-situatie.

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs