Het Kompas

Het Kompas is een school in en voor de wijk. Als team zijn wij betrokken, eigentijds en enthousiast. We geven onze leerlingen de ruimte om op eigen wijze te kunnen groeien. Ons doel is dat onze leerlingen zelfstandig, kritisch en verantwoordelijk kunnen deelnemen aan de maatschappij. We zijn betrouwbaar, transparant en leren van en met elkaar. De samenwerking met ouders vinden we hierin belangrijk. Voor onze leerlingen bieden wij een veilige basis en voelt Het Kompas als een tweede thuis.

Actueel onderwijs

Actueel onderwijs geven met als achterliggende gedachte dat we kennis willen meegeven, niet opleggen. Door ons relatief grote leerlingenbestand (ca. 420) zijn er veel faciliteiten en is de zorgstructuur erg professioneel.

Meer over ons onderwijs: wat willen we bereiken en wat willen we meegeven.

Onze
bouwstenen!

Uniek

Wij zien de unieke kwaliteiten en eigenschappen van elke leerling. Onze school is een omgeving waarin elke leerling wordt aangemoedigd om zijn of haar unieke kwaliteiten te ontdekken, te ontwikkelen en het zelfvertrouwen te vergroten.

Samen

Wij geloven in de kracht van samenwerking, verbinding en gedeelde verantwoordelijkheid. Om het best mogelijke onderwijs voor ieder kind te realiseren, werken we nauw samen met ouders en externe organisaties.

Respect

Iedereen wordt, ongeacht achtergrond, overtuigingen of verschillen, met respect behandeld. We stimuleren respectvolle communicatie die bijdraagt aan een veilige omgeving. Je voelt je gezien, gehoord en gewaardeerd.

Plezier

Op Het Kompas wordt plezier gezien als een voorwaarde om tot leren te komen. Onze school is een plek waar de leerlingen zich thuis voelen en vriendschappen opbloeien. Een schooldag op Het Kompas is niet alleen leerzaam maar ook plezierig en waardevol. Er is ruimte voor het vieren van kleine en grote successen.

Groei

Groei is een levenslange reis die we samen met de kinderen verkennen en omarmen. We richten ons niet alleen op cognitieve groei maar ook op sociaal-emotionele en persoonlijke groei. We stimuleren nieuwsgierigheid, zien fouten als leerkansen en moedigen vragen stellen aan.

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs