Schoolklimaat en veiligheid

Hoe geven wij dit vorm

Nationale Veiligheidsmonitor (Ministerie van OC&W), afgenomen in juni 2021.

Veiligheidsmonitor ouders 2020 2021

Veiligheidsmonitor leerlingen 2020 2021

Het klimaat op onze school

Wij willen op Het Kompas zorgen voor een positief klimaat in de klas.

O.a. de methode Kwink, de cursus Rots en Water (weerbaarheid) en ons Veiligheidsbeleid helpen ons daar goed bij. Orde en regelmaat zorgen ervoor dat er ruimte en aandacht voor elk kind is.

  • We steken als leerkrachten energie in het belonen van leerlingen die gewenst gedrag laten zien.
  • Wij gaan er vanuit, dat kinderen zich moeten kunnen ontplooien binnen gestructureerde situaties.
  • Door middel van spel en het leren in zo’n omgeving ontwikkelt het kind zich tot een zelfstandig mens.

Jaarlijks worden in alle groepen de klassenregels opgesteld. De leerkrachten organiseren dit in samenspraak met de leerlingen.

  • Door middel van klassenvergaderingen wordt gekeken naar wat goed gaat in de groep en welke regels nodig zijn om dit alles goed te laten verlopen.
  • Uiteraard horen hierbij ook beloningen voor de groep en consequenties bij ongewenst gedrag. Ook hierin worden de leerlingen meegenomen door de leerkrachten.
  • De regels worden in elke klas visueel gemaakt en zijn terug te vinden in de lokalen.
Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs