Omgaan met privacyvoorkeuren

AVG op Het Kompas

In het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens, zijn wij verplicht toestemming aan ouders te vragen voor het verwerken en verstrekken van (leerling)gegevens.
In deze toelichting (zie formulier onderaan) treft u de naam organisatie, administratie of functie aan, het doel van de verwerking, welke gegevens verwerkt worden en de duur dat gegevens beschikbaar blijven na verwerking.

Ieder schooljaar heeft de school toestemming nodig om beeldmateriaal te delen. Uw voorkeuren kunt u aangeven via de Parro-app of op de computer via Parro. Parro is gekoppeld aan ons administratiesysteem, zodat het ook voor de school zichtbaar is wat u hebt aangegeven.

We willen u vragen om dit z.s.m. te doen.
Deze lijst staat echter niet continu open. Neem contact op met de leerkracht wanneer u iets zo willen wijzigen, mocht u dit zelf niet kunnen doen.
Vult u dit niet in of past u dit niet aan, dan geeft u automatisch geen toestemming. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat uw kind niet met onze software mag werken.

Het aangeven van uw voorkeuren kunt u doen via de volgende stappen in de Parro app:
• Klik bij acties op privacy-voorkeuren
• Geef per kind aan wat de voorkeuren zijn, via het potloodje achter de naam
• Klik als u klaar bent op opslaan

Via de volgende link kunt u het nog eens rustig nalezen en er staat een handig filmpje: https://parro.education/blog/privacyvoorkeuren We willen benadrukken dat alles binnen Parro goed beveiligd is en dat anderen nooit uw persoonlijke gegevens te zien krijgen.

Het formulier hieronder geeft alle privacygevoelige zaken weer waarbij we gegevens van uw kind kunnen gebruiken. Beeldbestanden zijn uiteraard foto's die tijdens activiteiten gemaakt kunnen worden en op verschillende media geplaatst zouden kunnen worden.

Privacyvoorkeuren Het Kompas

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs