Het Kompas heeft op 17 december 2018 het Certificaat Zeeuws Verkeersveilgheidslabel ontvangen.  

Dit hebben wij verdiend door in alle groepen verkeerseducatie te verzorgen en jaarlijks aan 4 groepen (2, 4, 6 en 8) dit in de praktijk te laten ervaren. De groepen 7 nemen jaarlijks deel aan het verkeersexamen. Hierdoor blijken wij te zorgen voor  een verkeersveilige schoolomgeving, mede doordat naast leerlingen ook ouders betrekt bij de verkeerseducatie.

Het jaarlijks terugkerende programma wordt door de ANWB uitgevoerd: het programma Streetwise.

In de brief hieronder wordt dit programma toegelicht:

Info Streetwise PO MDGR210119.