Schoolreis

Ieder jaar wordt door de school een drietal schoolreizen georganiseerd, één voor de leerlingen van de groepen 1 en 2, één voor de leerlingen van groep 3 en 4 en één voor de leerlingen van de groepen 5 t/m 7.

De schoolreis voor de groepen 1 en 2 wordt op een woensdagmorgen gehouden. De bestemming van deze schoolreis is in de buurt van de school gelegen. De leerlingen van groep 3 en 4 gaan naar een bestemming, die iets verder weg gelegen is. De afgelopen jaren was dat de Vlindertuin in Kwadendamme en Pierewiet.

De leerlingen van groep 5 t/m 7 van onze school gaan een dag per bus op schoolreis naar een park met activiteiten in Nederland of België. Via de Kompaswijzer wordt u volledig en tijdig geïnformeerd.

 

Schoolkamp

De leerlingen van groep 8 gaan drie dagen op schoolkamp. In het afgelopen jaar zijn ze gaan kamperen op camping Olmenhof te Serooskerke. Ook dit jaar gaan de kinderen samen op deze camping hun kamp doorbrengen. De reis wordt per fiets gemaakt. Alle leerlingen krijgen tijdig een kampkrant met alle informatie over het schoolkamp.  

Betaling Schoolreis / schoolkamp

  • De kosten voor het schoolreisje bedragen voor de kinderen van de groepen 1 en 2 ongeveer € 10,00 en voor de kinderen van de groepen 3 t/m 7 ongeveer € 30,00. Bovenstaande bedragen worden eveneens klaargezet in iDEALnet op uw persoonlijke ouderpagina waar u de betaling van de bijdrage kunt regelen.
  • De leerlingen van groep 8 gaan gedurende drie dagen op schoolkamp, waarvan de kosten ongeveer € 70,00 bedragen.

Dit laatste bedrag wordt ook klaargezet als bijdrage in iDEALnet op uw persoonlijke ouderpagina waar u de betaling kunt regelen.

Wat bovengenoemde bedragen betreft, is betaling niet verplicht. Wanneer ouders kiezen om bepaalde activiteiten niet te betalen, kan dat leiden tot het besluit de kinderen niet aan de betreffende activiteit deel te laten nemen.

Dit zal echter nooit betekenen dat kinderen van het reguliere lesprogramma uitgesloten worden. Wel zijn de kinderen, in geval van niet betalen voor schoolreis of schoolkamp, verplicht om naar school te komen. De school zal in dat geval voor een vervangende activiteit zorgen. Voor wat betreft het vervoer bij schoolreis en schoolkamp, beschikt de school over een protocol, waarin de voorwaarden voor een veilige heen- en terugreis staan vermeld. Bij vervoer per bus zijn alle kinderen collectief verzekerd, bij vervoer na schooltijd met ouders (schoolkamp) is een inzittendenverzekering vereist.