Lessen Weerbaarheid op Het Kompas

Sinds enkele jaren krijgen alle kinderen op Het Kompas te maken met een lessenserie Weerbaarheid.

Als school willen we de kinderen begeleiden bij hun persoonlijke ontplooiing en ze zo goed mogelijk voorbereiden op hun deelname aan de samenleving.

Doordat de samenleving een beroep doet op de mentale maar ook fysieke weerbaarheid van kinderen, wordt hier ook komend schooljaar weer extra aandacht aan besteed op onze school. Voor de groep 1 tot en met 8 is een specifiek lesprogramma Rots en Water ontwikkeld.

Bij Rots en Water leren de leerlingen wanneer zij zo sterk als een rots moeten zijn, hoe je voor jezelf op moet kunnen komen. Ook leren zij om zich als water te gedragen, jezelf inleven in een ander en flexibel zijn.

Er wordt een bewustwordingsproces gestart bij de Kinderen door ze BEWUST te maken van hun eigen handelen, bewust van anderen en hoe daar mee om te gaan. Bewust van een (on)veilige situatie en een (on) veilige omgeving.

Ook leren zij omgaan met ruimte, lichaamstaal en houding. Stoppen is Stoppen en Nee is Nee. Zij leren grenzen stellen en tevens leren zij een eenvoudige vorm van zelfverdediging om zo in veiligheid te komen.

Kortom alle ingrediënten om meer weerbaar te worden!

Er is aandacht voor de verschillen tussen jongens en meisjes.

De leerkrachten krijgen bij het geven van de lessen ondersteuning van meester Arie, meester Kees, meester Sjaak en meester Martijn. Zij hebben in het afgelopen jaar een cursus gevolgd en zijn nu bevoegd om deze cursus te gaan geven en als coaches te fungeren.

We hopen als school op deze wijze een grote bijdrage te leveren aan de weerbaarheid van kinderen die naar Het Kompas komen.

Via onderstaande link komt u op de site van Rots & Water:

https://www.rotsenwater.nl/