Ouderraad

Zoals de naam het al aangeeft, bestaat deze raad uit een aantal ouders van onze school. De ouderraad heeft als taak het leiding geven aan en begeleiden van een groot aantal dagelijkse zaken en activiteiten. Meestal gebeurt dat in samenwerking met een of meer leden van het schoolteam. De ouderraad is onder meer betrokken bij de organisatie van vieringen, de schoolreizen en het schoolkamp en de jaarlijkse festiviteiten.

In het afgelopen jaar heeft de ouderraad o.a. een disco en een spelletjesbeurs georganiseerd, naast hun “gewone” jaarlijkse activiteiten zoals het organiseren van het Sinterklaasfeest, het Paasontbijt en het eindfeest.

 

Ouderhulp

Bij een groot aantal activiteiten, zowel in school als daarbuiten doen wij graag een beroep op de medewerking van de ouders. Bijvoorbeeld bij lezen, voorlezen, spelletjes, de computer, handvaardigheid, lichamelijke oefening, zwemmen, sportactiviteiten, Kompaswijzer, excursies, vieringen, klussen, schoonmaakactiviteiten en overblijven. Een aantal van deze activiteiten wordt georganiseerd door werkgroepen bestaande uit leden van de ouderraad en schoolteam. Echter in de praktijk blijkt dat we handen tekort komen. Aan het begin van het nieuwe schooljaar zal er daarom een (digitale) brief (incl. antwoordstrookje) met de kinderen meegaan, waarin een beroep wordt gedaan op uw medewerking m.b.t. een aantal activiteiten. We hopen dat er veel ouders, verzorgers zullen reageren!