Schoolklimaat en veiligheid

Het klimaat op onze school

Wij willen op Het Kompas zorgen voor een positief klimaat in de klas.

O.a. de methode Kwink, de cursus Rots en Water (weerbaarheid) en ons Veiligheidsbeleid helpen ons daar goed bij. Orde en regelmaat zorgen ervoor dat er ruimte en aandacht voor elk kind is.

  • We steken als leerkrachten energie in het belonen van leerlingen die gewenst gedrag laten zien.
  • Wij gaan er vanuit, dat kinderen zich moeten kunnen ontplooien binnen gestructureerde situaties.
  • Door middel van spel en het leren in zo’n omgeving ontwikkelt het kind zich tot een zelfstandig mens.

Jaarlijks worden in alle groepen de klassenregels opgesteld. De leerkrachten organiseren dit in samenspraak met de leerlingen.

  • Door middel van klassenvergaderingen wordt gekeken naar wat goed gaat in de groep en welke regels nodig zijn om dit alles goed te laten verlopen.
  • Uiteraard horen hierbij ook beloningen voor de groep en consequenties bij ongewenst gedrag. Ook hierin worden de leerlingen meegenomen door de leerkrachten.
  • De regels worden in elke klas visueel gemaakt en zijn terug te vinden in de lokalen.

In onze schoolgids kunt u meer informatie lezen over hoe wij vorm geven aan de verbetering en de ontwikkeling van ons pedagogisch schoolklimaat.

Onder het tabblad 'downloads' zijn ons veiligheidsbeleid en pestprotocol te downloaden.

Nationale Veiligheidsmonitor (Ministerie van OC&W), afgenomen in juni 2021.

De Veiligheidsmonitor po/vo helpt po- en vo-scholen om de sociale veiligheid voor hun leerlingen en personeel in en rond de scholen te monitoren. In de linkjes hieronder vindt u de resultaten van onze school, waar mogelijk afgezet tegen het landelijk gemiddelde.
De overheid maakt met dit onderzoek inzichtelijk hoe leerlingen en ouders de (sociale) veiligheid op hun school ervaren, met welke incidenten scholen te maken krijgen en hoe het is gesteld met het veiligheidsbeleid op school.

Veiligheidsmonitor ouders 2020 2021

Veiligheidsmonitor leerlingen 2020 2021

Flyer weerbaarheid / sociale vaardigheidstraining

Flyer Sova Het Kompas

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs