Ouders:
*Installeer zo nodig Google Chrome (anders werkt Cool Portaal niet)
*Problemen: neem contact op met school/ leerkracht
*Probeer met een dagelijkse planning ritme in de dag te krijgen. Maak zoveel mogelijk
gebruik van vaste tijden voor verdeling van devices thuis
*School focust op de meest noodzakelijke zaken. Zelf meer doen mag natuurlijk altijd.

Omgaan met de gevolgen van het coronavirus

THUIS INLOGGEN BIJ COOL

THUIS INLOGGEN BIJ BASISPOORT

LUISTEREND LEZEN THUIS

THUIS LEREN (zoek groep en methode op)

THUIS LEREN 2

SOCIAAL EMOTIONEEL LEREN THUIS

STRUCTUURKAARTEN VOOR THUIS

STRUCTUURKAARTEN VOOR THUIS UITLEG

HOE PRAAT JE MET KINDEREN OVER CORONA

HOE STIMULEER JE HET LEZEN?

TEKENEN MET JE HAND

LEKKER BEWEGEN