Toppers zijn jullie!

Wat een vreemde stap voor de leerlingen van de groepen 3 en 4, waarvoor we op de eerste schooldag na de lockdown meteen al weer thuisonderwijs moesten organiseren. De kinderen hadden er zo naar uit gekeken om weer naar school te kunnen. Maar ook de leerlingen van de andere groepen hebben de lockdown op allerlei manieren ervaren. Heel veel vonden het erg fijn hun klasgenoten weer (bijna) allemaal te zien en de juf of meester. Het heeft van iedereen veel gevraagd: het onderwijs op afstand. Wij vinden met name dat de kinderen dan een complimentos verdienen voor hun inzet!

Toppers

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs