ACTIE ZICHTBAARHEID

IMG 3162 1 Boone

Zichtbaar in het verkeer
In de vorige Kompaswijzer heeft u kunnen lezen over de acties die ondernomen worden om tijdens de "donkere" maanden zichtbaar te zijn in het verkeer.
Inmiddels zijn de leerlingen van de leerlingenraad op pad geweest om op verschillende plaatsen in Oost-Souburg de leus "Zet je licht aan" op de grond te spuiten met krijtverf. Dit om nog meer ruchtbaarheid te geven aan het aanzetten van fietsverlichting.

Naar aanleiding van de fietscheck is gebleken dat veel kinderen geen goede reflectoren op hun fietsen hebben en vanaf de zijkant niet goed zichtbaar zijn voor bijvoorbeeld auto's. Martje van de verkeerscommissie heeft hiervoor de stoute schoenen aangetrokken en heeft rijwielhandel Boone van het dorp benaderd om ons grotendeels te sponsoren. Deze wilde graag meewerken aan de actie. De leerlingen van de leerlingenraad zijn op donderdag 19 november de reflectoren in ontvangst gaan nemen. In de klas hebben zij laten zien hoe deze reflectoren op de fiets bevestigd moeten worden. Wij willen rijwielhandel Boone hier heel hartelijk voor bedanken! Door deze samenwerking hebben alle kinderen van de groepen 6 t/m 8 reflectoren gekregen. Om de periode van “zichtbaar in het verkeer” af te sluiten was er op donderdagochtend vanuit het ROVZ een klein uur een projectie te zien op het schoolgebouw. De kinderen waren erg verrast en vonden het heel gaaf!

Onderdeel van
Onze Wijs
Onze Wijs Christelijk basisonderwijs