(Gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad

Iedere school heeft een medezeggenschapsraad. In deze raad hebben zitting de wettelijke vertegenwoordigers van de ouders en van het personeel. Deze raad adviseert en geeft al of niet haar instemming over het beleid van de school en het bestuur. Je kunt de raad vergelijken met een soort ondernemingsraad. Vanuit de medezeggenschapsraad van Het Kompas neemt één lid zitting in de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad. Deze raad, waarin ook de andere scholen van het bestuur vertegenwoordigd zijn, houdt zich voornamelijk bezig met algemene, school-overstijgende zaken, zoals bijvoorbeeld het formatieplan (hoe het personeel op de scholen wordt ingezet), de vakantieregeling en het arbeidsvoorwaardenbeleid.

Jaarverslag 1819

Notulen MR 3 2018 2019 (1)

Jaarverslag1718

Notulen MR 1 2018 2019

Notulen MR 4 2017 2018

Notulen MR 3 2017 2018 (1)

Notulen MR 2 2017 2018 (1)

Notulen MR 1 2017 2018