Onze School / Missie - Visie

Missie/visie

‘Elk kind is een belofte’

 

De missie van onze school is waarmaken waar het eigenlijk bij ons op school om draait: “Elk kind is een belofte”.

 

Wat mag u daarbij van ons verwachten: “Wij werken aan een goede sfeer in de klassen en de leerkrachten doen er alles aan om uit uw kind te halen wat erin zit”.

 

Onze school is een plaats waar veel mensen met elkaar omgaan.

Om deze omgang met elkaar zo prettig mogelijk te laten verlopen, heeft de school regels en grenzen bepaald. Uitgangspunt voor dit alles is het respect dat iedereen heeft voor elkaar. Dit respect wordt verwacht van een ieder die bij onze school betrokken is, leerlingen en ouders, leerkrachten en overig personeel van de school. Bij het maken van regels en afspraken is geprobeerd dit op een manier te doen die duidelijk maakt wat de school van leerlingen en hun ouders verwacht. Omgekeerd weten leerlingen en hun ouders wat ze van het personeel mogen verwachten. Iedereen die aan de school verbonden is door inschrijving of door werkzaam te zijn als personeelslid, accepteert door deze verbintenis automatisch de schoolregels en afspraken. Het is belangrijk dat er één lijn getrokken wordt tussen ouders en school, dit zorgt voor duidelijkheid bij de kinderen. Samen zijn we immers verantwoordelijk voor de begeleiding van de kinderen in deze fase van hun leven.

 

Onze visie op onderwijs

Op Het Kompas denken wij vanuit kansen. Vertrouwen, verantwoordelijkheid, onderwijsbehoeften en verbeeldingskracht zijn daarbij het uitgangspunt om te komen tot een organisatie, die kwalitatief goed onderwijs levert. 

 

Kinderen moeten zich optimaal kunnen ontplooien. Daarbij gaat het niet alleen om de ontwikkeling van het verstand, maar ook om sociaal functioneren, het omgaan met emoties en met normen en waarden.

Kinderen zijn uniek, dat vraagt individuele aandacht. Anderzijds is het zo, dat kinderen in een gemeenschap leven. Dat betekent dat er ook veel aandacht is voor wat er in de groep gebeurt. Samenwerking, omgang met elkaar en verschillen van elkaar respecteren.

 

Kinderen hebben verschillende onderwijsbehoefte. Wij werken op school met het leerstofjaarklassensysteem. Daarbinnen besteden we zo nodig aandacht aan individuele zorg. Soms werken leerlingen met aparte programma’s die afgestemd zijn op hun mogelijkheden. We kijken daarbij ook naar kinderen die onder hun kunnen presteren; de zogenaamde meer of hoogbegaafde leerling. In hoofdstuk 6 van onze schoolgids (Leerlingenzorg) wijden we hier verder over uit. Leren op school is belangrijk. Daarom doen de leerkrachten hun best om de leerlingen goede resultaten te laten behalen. Dit is mede afhankelijk van de capaciteiten van de leerling. Iedereen kan immers niet hetzelfde niveau behalen. Mensen verschillen nu eenmaal op het gebied van karakter, gaven, motivatie en middelen. Daar houden we rekening mee, omdat we graag gelukkige en gemotiveerde leerlingen zien. Als team willen wij de kinderen zo goed mogelijk begeleiden. Om dit te bereiken, maken we o.a. gebruik van verschillende onderdelen vanuit Boeiend Onderwijs en Coöperatief leren.

Op Het Kompas zijn we bezig om het adaptief onderwijs steeds meer vorm te geven. Dat betekent dat we proberen het onderwijs nog beter aan te passen aan de behoefte van het kind. Dat vraagt om aanpassing van elementaire zaken als organisatie, instructie en didactiek.

Het vraagt ook om een pedagogisch klimaat waarbij kinderen uitdaging, ondersteuning en vertrouwen wordt geboden. We stimuleren een actieve, zelfstandige leerhouding van het kind.