Leerlingenraad

Op onze school is een leerlingenraad actief. Uit de groepen 6-8 worden kinderen afgevaardigd (1 per groep). In de groepen komen tijdens de gesprekken met kinderen zaken naar voren die door de vertegenwoordigers meegenomen kunnen worden naar de Leerlingenraad. Deze raad komt ongeveer 4 keer per jaar bijeen o.l.v. meester Joost. Van de vergaderingen worden officiële notulen gemaakt die ook tijdens de teamvergaderingen worden besproken. Ook ouders worden via de Kompaswijzer op de hoogte gehouden van zaken die aan bod zijn gekomen.

In het afgelopen jaar hebben de kinderen uit de leerlingenraad over de volgende zaken meegedacht en meegepraat:

  • de inrichting van het speelplein
  • bijzondere activiteiten (tijdens- en na schooltijd), zoals het organiseren van een disco, een bingo en een sponsorloop
  • sfeer in de groepen etc.

Dit zijn uiteraard zaken die elk terug zullen komen.

De onderwerpen worden eerst in de groep besproken. Elke leerling uit de leerlingenraad is er verantwoordelijk voor dat dit ook echt gebeurt. De info uit de groepen komt vervolgens terug in de leerlingenraad en de kinderen bespreken de resultaten weer in de groep. Meester Joost neemt weer zaken mee die van belang zijn voor het team. Zo zorgen we ervoor dat er snel en effectief gecommuniceerd wordt met elkaar en de verschillende geledingen.

De volgende kanjers gaan dit schooljaar aan de weg timmeren voor hun klas en de school:

Agenda leerlingenraad 11 dec. 2019

Notulen leerlingenraad 11 dec. 2019

Notulen leerlingenraad okt. 2019

Agenda leerlingenraad okt. 2019

Agenda leerlingenraad 19 juni 2019

Notulen leerlingraad 27 februari 2019

_Agenda leerlingenraad febr. 2019

Notulen leerlingraad 27 februari 2019

Notulen leerlingraad 12 december 2018

_Agenda leerlingenraad dec. 2018

Notulen leerlingenraad woensdag 10 oktober 2018

Agenda leerlingenraad okt. 2018